Contactar amb SGP

consultaweb@sgponline.net

653 70 05 89 / 695 41 53 53

 
Contactar

VCard

Vcard sgp300

Escaneja aquest codi, amb el teu smartphone, per incorporar-nos en els teus contactes.

PROTEGIR

Necessites avaluar i conservar un element patrimonial?

Tots dos processos estan íntimament relacionats amb la protecció del Patrimoni Arqueològic, i la seva posterior difusió i divulgació. SGP disposa d'una àmplia experiència en el disseny i execució de totes aquelles actuacions encaminades a la protecció d'elements patrimonials, actuacions que permeten iniciar la seva transformació en elements que possibilitin als ciutadans evocar un passat més o menys remot a través de la seva observació directa.

Consulta els nostres serveis fixos, o parla amb nosaltres per estudiar les teves necessitats i acabar d'ajustar les actuacions a realitzar.

caeuenfrgldeites