Contactar amb SGP

consultaweb@sgponline.net

653 70 05 89 / 695 41 53 53

 
Contactar

VCard

Vcard sgp300

Escaneja aquest codi, amb el teu smartphone, per incorporar-nos en els teus contactes.

CONÈIXER

Necessites estudiar i catalogar un lot de material arqueològic?

SGP té una àmplia experiència en la realització d'estudis de material arqueològic, especialment ceràmic, de qualsevol tipologia i època històrica.

Posa't en contacte amb nosaltres i estudiarem l'estratègia d'actuació més adequada per al teu cas concret. Inventari: anàlisi morfològica i estudi tipològic; Documentació gràfica: dibuix vectorial i fotografia estandarditzada; Caracterització de pastes ceràmiques: anàlisi macroscòpica de materials amb forma, agrupament macroscòpic de materials informes i definició de grups de pastes; Anàlisi petrogràfic de materials ceràmics a microscopi polaritzat: preparació de làmines primes i el seu estudi a microscopi polaritzat; Definició de composicions químiques, mineralògiques i determinació de les temperatures de cocció per FRX i DRX.

caeuenfrgldeites