Contactar amb SGP

consultaweb@sgponline.net

653 70 05 89 / 695 41 53 53

 
Contactar

VCard

Vcard sgp300

Escaneja aquest codi, amb el teu smartphone, per incorporar-nos en els teus contactes.

CONÈIXER

Necessites conèixer els processos de formació d'un jaciment arqueològic semienterrat?

SGP té una àmplia experiència en la realització d'excavacions arqueològiques de jaciments de qualsevol tipologia i època històrica: calçades, assentaments rurals i urbans, sistemes defensius, obres religioses i civils, elements subterranis: grutes, refugis...

Posa't en contacte amb nosaltres i estudiarem l'estratègia d'intervenció més adequada per al teu cas concret. Ja sigui a través d'una actuació directa sobre el jaciment: excavació del subsòl i penetracions geològiques; d'una actuació no intrusiva: prospecció geofísica (SOT); o bé a través d'una combinació de totes elles.

caeuenfrgldeites