Contactar amb SGP

consultaweb@sgponline.net

653 70 05 89 / 695 41 53 53

 
Contactar

VCard

Vcard sgp300

Escaneja aquest codi, amb el teu smartphone, per incorporar-nos en els teus contactes.

CONÈIXER

Necessites conèixer els processos de formació d'una determinada trama urbana?

La ciutat, el poble, el poblament dispers, formen part del territori i estructuren el paisatge humà. Igual que per a les zones rurals, la gestió patrimonial tant dels seus elements construïts, com de la seva trama viària, implica la realització d'estudis d'inventari i catalogació actualitzats que permetin conèixer amb precisió la seva tipologia, cronologia, i la seva situació patrimonial.

SGP té una àmplia experiència en la realització de tots aquells estudis que permeten l'elaboració de catàlegs patrimonials i mapes de patrimoni urbà.

caeuenfrgldeites