Contactar amb SGP

consultaweb@sgponline.net

653 70 05 89 / 695 41 53 53

 
Contactar

VCard

Vcard sgp300

Escaneja aquest codi, amb el teu smartphone, per incorporar-nos en els teus contactes.

CONÈIXER

Necessites conèixer els elements patrimonials existents en una zona concreta?

SGP té una àmplia experiència en la identificació i delimitació d'objectes patrimonials: elements semienterrats, elements d'arquitectura major i menor, vestigis de xarxa hidràulica, de parcel·lari agrícola, de xarxa viària…, pertanyents a sistemes històrics anteriors.

Posa't en contacte amb nosaltres i estudiarem l'estratègia d'intervenció més adequada per al teu cas concret, ja sigui a través d'una actuació directa sobre el territori: prospecció superficial, subsuperficial o geofísica (SOT); d'una actuació indirecta: a través del buidatge sistemàtic de fonts documentals relatives a la teva zona d'estudi; o bé a través d'una combinació de totes elles.

caeuenfrgldeites