Contactar amb SGP

consultaweb@sgponline.net

653 70 05 89 / 695 41 53 53

 
Contactar

VCard

Vcard sgp300

Escaneja aquest codi, amb el teu smartphone, per incorporar-nos en els teus contactes.

CONÈIXER

Necessites intervenir sobre un element patrimonial? SGP disposa de recursos tècnics i humans, i d'una llarga experiència, que ens permeten donar resposta a les teves necessitats concretes amb independència del tipus d'element patrimonial objecte d'estudi, i de la tipologia d'intervenció requerida: excavació, seguiment d'obra, lectura d'alçats, mapes de patrimoni, catalogació de material, estudis històrics…

Consulta els nostres serveis fixos, o parla amb nosaltres per estudiar les teves necessitats i acabar d'ajustar les actuacions a realitzar.

caeuenfrgldeites