Contactar amb SGP

consultaweb@sgponline.net

653 70 05 89 / 695 41 53 53

 
Contactar

VCard

Vcard sgp300

Escaneja aquest codi, amb el teu smartphone, per incorporar-nos en els teus contactes.

EXPLICAR

Necessites crear un espai expositiu virtual o virtualitzar un espai expositiu físic? o crear una visita virtual a un element patrimonial?.

No sempre és possible disposar d'un equipament adequat per a la realització d'exposicions físiques, o bé la temàtica o naturalesa del bé patrimonial no permet la seva exposició presencial. SGP t'ajudarà a dissenyar i executar espais virtuals on podràs, no solament donar a conèixer els teus continguts o exposicions, actuals i passades, sinó també interactuar amb el públic construint d'aquesta manera un relat conjunt d'experiències i coneixement social al voltant del Patrimoni Cultural. 

En aquest sentit, SGP ha culminat diversos projectes de visites virtuals a béns patrimonials fisics com ermites, jaciments,... o exposicions virtuals per a museus, centres d’interpretació, sales d’exposició i pisos-museu.

Posa't en contacte amb nosaltres i estudiarem l'estratègia d'actuació més adequada per al teu cas concret.

caeuenfrgldeites