Contactar amb SGP

consultaweb@sgponline.net

653 70 05 89 / 695 41 53 53

 
Contactar

VCard

Vcard sgp300

Escaneja aquest codi, amb el teu smartphone, per incorporar-nos en els teus contactes.

MOSTRAR

Gestió Integral de la Informació Patrimonial

Necessites optimitzar la producció de documentació tècnica per als teus informes, memòries o publicacions científiques?

La gran quantitat d'informació susceptible de ser recuperada en una o diverses intervencions arqueològiques, implica la producció de gran quantitat de documentació, digital o analògica, que entre altres qüestions permeti complir amb els requeriments informatius de cada Administració pública responsable de la Gestió Patrimonial.

SGP ve dissenyant des de fa temps processos i tecnologia orientats a l'automatització d'aquestes tasques, en moltes ocasions costoses i repetitives, buscant abaratir els costos en l'obtenció de la documentació final, i sempre fonamentat en el rigor científic, la fiabilitat informativa, i el disseny de la documentació final en funció del perfil del públic receptor i de la finalitat de la mateixa.

Posa't en contacte amb nosaltres i estudiarem l'estratègia d'actuació més adequada per al teu cas concret.

caeuenfrgldeites