Contactar amb SGP

consultaweb@sgponline.net

653 70 05 89 / 695 41 53 53

 
Contactar

VCard

Vcard sgp300

Escaneja aquest codi, amb el teu smartphone, per incorporar-nos en els teus contactes.

CONSERVAR

Gestió Integral de la Informació Patrimonial

Necessites centralitzar en un únic lloc informació actualment dispersa?

Si la teva informació es troba en diferents formats de Bases de Dades, dispersa físicament en diferents dispositius, i duplicada tantes vegades com a còpies tinguis de la mateixa…, necessites centralitzar tota la teva informació en un repositori virtual.

D'igual manera, si desitges que la informació del teu projecte tingui més visibilitat i impacte social i científic, el primer pas consisteix a allotjar aquesta informació en un servidor web en el qual puguis obrir tantes finestres de visualització personalitzades com desitgis.

Posa't en contacte amb nosaltres i estudiarem l'estratègia d'actuació més adequada per al teu cas concret.

caeuenfrgldeites