Contactar amb SGP

consultaweb@sgponline.net

653 70 05 89 / 695 41 53 53

 
Contactar

VCard

Vcard sgp300

Escaneja aquest codi, amb el teu smartphone, per incorporar-nos en els teus contactes.

ESPAIS WEB

Necessites augmentar la visibilitat i l'impacte del teu projecte científic o del teu grup o empresa?

SGP acumula una llarga experiència en la realització de plataformes webs amb un clar enfocament patrimonial. Això ens ha portat a especialitzar-nos en la realització de pàgines webs de béns patrimonials de tota tipologia i cronologia.

Així mateix, en moltes ocasions l'estreta relació amb els grups de recerca o empreses responsables de les actuacions sobre aquests elements, ens ha portat de manera natural a completar la visió conjunta del projecte científic que es troba per darrere. Per a això, hem desenvolupat també plataformes webs de comunicació i gestió interna d'aquests mateixos organismes.

Consulta els nostres serveis fixos, o parla amb nosaltres per estudiar les teves necessitats i acabar d'ajustar les actuacions a realitzar.

caeuenfrgldeites