Contactar amb SGP

consultaweb@sgponline.net

653 70 05 89 / 695 41 53 53

 
Contactar

VCard

Vcard sgp300

Escaneja aquest codi, amb el teu smartphone, per incorporar-nos en els teus contactes.

APLICACIONS

SGP disposa de l'experiència, coneixements i tecnologia necessària per dissenyar productes a mida en funció de les necessitats de gestió informativa que es deriven de qualsevol projecte d'intervenció sobre el Patrimoni Arqueològic i per extensió al Patrimoni Cultural.

Davant el repte que suposa gestionar la gran quantitat d'informació produïda per la nostra disciplina, i de la corresponent documentació que la fixa i transmet, SGP ofereix recursos per la normalització, centralització i transmissió integral de la informació patrimonial, garantint sempre la seva qualitat científica, i una correcta gestió documental fonamentada en criteris arxivístics.

Posa't en contacte amb nosaltres i estudiarem l'estratègia d'actuació més adequada per al teu cas concret.

caeuenfrgldeites